Kobiety pierwszej „Solidarności” – Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz

10 kwietnia w koszalińskiej Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się sesja popularnonaukowa „Kobiety pierwszej „Solidarności” – Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz”, upamiętniająca działalność opozycjonistek działających w strukturach NSZZ „Solidarność”.

IMG_1219

Zdjęcie 2 z 18

 

Uczestnikami sesji była młodzież ze szkół m.in. z Białogardu, Połczyna Zdroju, Szczecinka, a także harcerze z Hufca ZHP w Koszalinie. Wprowadzenia do trudnego okresu lat 70. i 80. XX wieku w Polsce dokonał dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. W wystąpieniu pt. <<Anna Walentynowicz – Ikona „Solidarności”>> Dyrektor Kowalczyk przybliżył uczniom realia społeczne i polityczne w panujące wówczas Polsce oraz przedstawił sylwetkę oraz działalność Anny Walentynowicz. Drugim prelegentem był starszy kustosz Archiwum Państwowego w Koszalinie, Robert Borucki, który zaprezentował działalność opozycjonistek w regionie koszalińskim na przykładzie materiałów archiwalnych z zasobu AP w Koszalinie. Najważniejszą częścią sesji były jednak wspomnienia koszalińskich opozycjonistek, p. Janiny Wardaszko i p. Marii Blicharz, które wzięły udział w panelu dyskusyjnym opowiadając, jak zapamiętały trudny czas lat 80. Sesji towarzyszyły wystawy „Kobiety – opozycjonistki z regionu koszalińskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie” oraz „Kobiety w walce o niepodległość Polski” autorstwa Ligi Kobiet Polskich oraz Archiwum Akt Nowych. Organizatorami sesji był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Koszalinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie.