Kolejne fotografie Krzysztofa Sokołowa w zasobie Archiwum

Z przyjemnością informujemy o kolejnej partii bardzo ciekawych zdjęć autorstwa Pana Krzysztofa Sokołowa, które właśnie zasiliły zasób AP w Koszalinie. Dzięki Panu Krzysztofowi Sokołowowi, cenionemu koszalińskiemu fotografowi, pozyskaliśmy w formie darowizny kilkaset fotografii czarno-białych i kolorowych przedstawiających region koszaliński od lat 70. XX wieku aż do czasów współczesnych. Najnowsza partia zdjęć została przekazana w formie zarówno pozytywów, jak i negatywów. Zdjęcia Pana Krzysztofa były publikowane w licznych wydawnictwach, np. w znanym albumie fotograficznym pt. „Koszalin” wydanym przez Koszalińskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w 1985 roku.

Zbiór fotografii przekazanych przez Pana Sokołowa stanowi bezcenną wartość informacyjną dla przyszłych pokoleń naszego regionu. Bardzo dziękujemy, że zdecydował się Pan przekazać swoje niezwykłe zbiory do Archiwum Państwowego w Koszalinie, a jednocześnie zachęcamy innych artystów, ludzi kultury, sztuki, nauki oraz innych dziedzin życia społecznego do przekazywania materiałów do naszego zasobu, gdzie zostaną otoczone profesjonalną opieką archiwalną.