Międzynarodowy Dzień Archiwów w Szczecinku

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów,
w Oddziale w Szczecinku Archiwum Państwowego w Koszalinie została zaprezentowana wystawa
pt. „Pamięć Polski”.

 

Wystawa, której inauguracja nastąpiła w 2014 r. obejmuje 11 fundamentalnych dla historii naszego kraju zabytków dziejowego piśmiennictwa, mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej.

Ekspozycję tworzą faksymilia dokumentów przechowywane w polskich archiwach, muzeach i bibliotekach:

1. Konstytucja 3 maja 1791 r. oryginał rękopiśmienny przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

 2. Złoty kodeks gnieźnieński, powstały pod koniec XI w. –przechowywany w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

3. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, historia szlachecka z 1811 i 1812 r. we dwunastu księgach wierszem – rękopis przechowywany w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

4. Dokument lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 r. – przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie.

 5. Białoruski Tristan – powstały ok. 1580 r. przechowywany w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

6. Kazania świętokrzyskie z II poł. XIII w.zachowany rękopis pochodzi  z I połowy XIV wieku, przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

 7. Opis żup bocheńskich i wielickich z 1518 r., przechowywany w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

8. Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona z 17 stycznia 1917 rokuprzechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

 9. Kronika Galla Anonima z XII w. zachowana w postaci wpisu do XIV-wiecznego Kodeksu zamojskiego–przechowywana jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

 10. Akta tajemnego państwa polskiego 1861-1864 przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

 11. „Banderia Prutenorum” z 1448 r. – przechowywana w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wystawa prezentowana będzie w siedzibie Oddziału AP w Szczecinku przy ul. Parkowej 3 w Szczecinku do 31 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!