Niezwykły zbiór zdjęć Pana Krzysztofa Sokołowa

Z przyjemnością informujemy o kolejnym bardzo ciekawym zbiorze włączonym do zasobu naszego Archiwum. Dzięki Panu Krzysztofowi Sokołowowi, cenionemu koszalińskiemu fotografowi, pozyskaliśmy w formie darowizny kilkaset fotografii czarno-białych i kolorowych, przedstawiających Koszalin oraz miasta i wsie Pomorza Środkowego od połowy lat 70. XX w. po dzień dzisiejszy.

Przez 45 lat swojej pracy zawodowej Pan Krzysztof Sokołów utrwalił na fotografiach wiele ważnych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego naszego regionu. Zdjęcia te będziemy sukcesywnie prezentować na naszym profilu FB oraz stronie internetowej.

Bardzo dziękujemy naszemu kolejnemu Darczyńcy za ten cenny zbiór, a Państwa zachęcamy do właściwego zabezpieczania swoich archiwów prywatnych i rodzinnych.