Pomoc dla archiwistów ukraińskich

Pomoc dla archiwistów ukraińskich
 
Archiwa Państwowe i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich uruchamiają akcję pomocy dla koleżanek i kolegów archiwistów i ich rodzin z Ukrainy. Deklarujemy pomoc w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania oraz wsparcie finansowe na pierwsze niezbędne potrzeby.
Pomoc będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski. Wszystkie osoby, które dotrą do Polski mogą zgłaszać się do specjalnie w tym celu uruchomionych punktów kontaktowych:
 
 Archiwum Państwowe w Przemyślu – email: pomoc@przemysl.ap.gov.pl
 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie – email: pomoc@lublin.ap.gov.pl
 
Dodatkowo w sprawach nagłych podajemy telefon kontaktowy do kolegów ze Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: 609 050 234 oraz adres e-mail: pomoc@sap.waw.pl
 
 Допомога українським архівістам
Державний архів та Асоціація польських архівістів розпочинають акцію допомоги друзям та архівістам та їхнім родинам з України. Заявляємо про допомогу в пошуку тимчасового житла та фінансову підтримку на перші необхідні потреби.
Допомога буде реалізована лише в Польщі. Усі особи, які прибувають до Польщі, можуть звернутися до контактних пунктів, створених спеціально для цієї мети:
 Державний архів у Перемишлі – електронна адреса: pomoc@przemysl.ap.gov.pl
 Державний архів у Любліні, Хелмська філія – електронна адреса: pomoc@lublin.gov.pl
Крім того, у невідкладних справах ми надаємо контактний телефон до членів Асоціації польських архівістів: 609 050 234 та адресу електронної пошти: pomoc@sap.waw.pl