Porozumienie w zakresie realizacji wspólnych działań edukacyjnych

19 lutego 2020 r. Archiwum Państwowe w Koszalinie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie podpisały porozumienie w zakresie realizacji wspólnych działań edukacyjnych kierowanych do uczniów szkół z terenu działania obu instytucji.

Celem porozumienia jest organizacja wydarzeń w ramach ścieżki edukacji historycznej, archiwalnej i regionalnej, a tym samym także wychowanie dzieci i młodzieży ku wartościom wpisującym się w dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego. Archiwum Państwowe w Koszalinie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie zrealizowała już wspólnie kilka interesujących wydarzeń skierowanych do młodzieży, m.in. sesje popularnonaukowe – „Kobiety pierwszej „Solidarności”, „Od wyborów 4 czerwca 1989 do Archiwów Przełomu” oraz akcję „Młodzieży Czytanie”.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i kanałów komunikacji w mediach społecznościowych, już wkrótce zapowiemy pierwsze wydarzenia realizowane w ramach współpracy.

Zdjęcia: Rafał Semołonik