Posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie w AP

Miło nam poinformować, że w ramach podsumowania wydarzeń związanych z obchodami stulecia podpisania Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami w dniu 9 grudnia 2019 r. w Archiwum Państwowym w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przybliżyć gościom działalność Archiwum, podsumować wydarzenia zorganizowane przez nas w jubileuszowym roku 2019 r. oraz zapoznać Radnych Rady Miejskiej w Koszalinie z planami rozbudowy i przebudowy AP.

Serdecznie dziękujemy Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina Panu Przemysławowi Krzyżanowskiemu, Dyrektorowi Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie Pani Dorocie Pawłowskiej, Przewodniczącemu Komisji Kultury Panu Ryszardowi Tarnowskiemu, wszystkim członkom i członkiniom Komisji Kultury, oraz p.o. Dyrektorowi Muzeum w Koszalinie Panu Krzysztofowi Jedynakowi za udział w posiedzeniu i jesteśmy pewni, że wspólnie zorganizujemy jeszcze nie jedno ciekawe wydarzenie kulturalne w Koszalinie.

fot. Izabela Rogowska