Promocja publikacji „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”

29 października Archiwum Państwowe w Koszalinie wraz z partnerami zaprezentowało szerokiemu gronu odbiorców wyjątkową książkę, która z pewnością zaskoczy niejednego miłośnika Koszalina – „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” pod redakcją Doroty Cywińskiej, starszego kustosza Archiwum Państwowego w Koszalinie. Publikacja jest jednym z ostatnich elementów obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie.

W zespole redakcyjnym opracowującym książkę znaleźli się również znani miłośnicy historii Koszalina – Krzysztof Urbanowicz, autor licznych artykułów i książek poświęconych historii naszego miasta oraz Zbigniew Wojtkiewicz, kolekcjoner, darczyńca Archiwum odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla archiwistyki” przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych”.

Spotkanie odbyło się w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, było transmitowane na żywo dzięki Studio HD Politechniki Koszalińskiej. Zapis transmisji jest dostępny na profilach AP w Koszalinie i Politechniki Koszalińskiej w serwisie Facebook.

Publikacja kolportowana jest bezpłatnie, aby pozyskać egzemplarz należy napisać maila ze zgłoszeniem na adres sekretariat@koszalin.ap.gov.pl. Elektroniczna wersja publikacji jest dostępna na stronie internetowej archiwum: http://www.koszalin.ap.gov.pl/wydawnictwa/

Publikacja pt. „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” prezentuje archiwalia związane z nieistniejącymi już w mieście obiektami, miejscami, lokalizacjami. Archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie zostały znacząco wzbogacone dzięki zbiorom prywatnym Zbigniewa Wojtkiewicza, który udostępnił pocztówki, zdjęcia, a także druki ulotne związane ze „starym” Koszalinem. Część swoich zbiorów Zbigniew Wojtkiewicz przekazał wcześniej do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, gdzie przechowywane są w zespole Zbiór Zbigniewa Wojtkiewicza. Przy przygotowaniu publikacji skorzystano również ze zgromadzonych w tym zespole materiałów archiwalnych oraz z cennych artefaktów.

Opisy poszczególnych obiektów opracował Krzysztof Urbanowicz na podstawie materiałów źródłowych i opracowań współczesnych. Krzysztof Urbanowicz jest także autorem zdjęć wskazujących pierwotne lokalizacje obiektów, miejsc omawianych w publikacji.