Przejęcie materiałów z festiwalu Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi i Film”

19 stycznia 2023 r. koszalińscy dziennikarze Anna Makochonik i Piotr Pawłowski oraz fotograf Krzysztof Sokołów przekazali w darze do Archiwum Państwowego w Koszalinie materiały archiwalne dotyczące historii festiwalu filmowego Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi i Film”.

 

 

 

Są to głównie materiały ulotne (plakaty afisze, programy), wydawnictwa festiwalowe, w tym gazety „Klaps” oraz zdjęcia Krzysztofa Sokołowa.

 

 

 

 

 

Materiały ulotne zostały zebrane przez Piotra Pawłowskiego i Annę Makochonik w trakcie obsługi festiwalu, a także podczas pisania monografii Koszalińskich Spotkań Filmowych „Młodzi i Film” 1973-2006 pt. „Karnet na wszystkie seanse”. Monografia ta została wydana przez Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie w 2006 roku.

 

 

 

Prezentując przekazane materiały, równocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania do naszego archiwum wydawnictw i pamiątek dokumentujących historię festiwalu „Młodzi i Film”.