Relacja z seminarium naukowego w Olsztynie

W ramach obchodów stulecia archiwów państwowych oraz 71. rocznicy powstania Archiwum Państwowego w Olsztynie 15 listopada 2019 r. odbyło się seminarium naukowe ph. „Nowy początek. Archiwiści i archiwa na Pomorzu po 1945 roku”. Spotkanie zostało zorganizowane przez olsztyńskich archiwistów. Do czynnego udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni również przedstawiciele Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Berenika Oklińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Warakomska-Poczobutt, dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Stanisław Gorczyca, sekretarz miasta Olsztyna, reprezentujący prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza; prof. Irena Makarczyk, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego UWM, dyrekcja Archiwum Państwowego w Gdańsku – Piotr Wierzbicki i Katarzyna Kubicka oraz przedstawiciele Archiwum Państwowego w Suwałkach, Oddział w Ełku.

Gości przywitał Dyrektor AP Olsztyn, prof. dr hab. Norbert Kasparek. Życzenia z okazji 71. rocznicy powstania Archiwum Państwowego w Olsztynie skierowali także przedstawiciele instytucji samorządowych.

Prelegenci – dr Jolanta Musiał z Archiwum Państwowego w Gdańsku, Oddział w Gdyni, Katarzyna Lisiecka z Archiwum Państwowego w Koszalinie, Oddział w Szczecinku oraz Rafał Gelo z Archiwum Państwowego w Olsztynie przedstawiali historie powstawania archiwów państwowych po 1945 roku, problemy lokalowe z jakimi borykali się ówcześni archiwiści oraz warunki pracy w jakich organizowana była sieć archiwalna na terenie Pomorza i ratowane archiwalia.
Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z sylwetkami archiwistów i dyrektorów, którzy związani byli z opieką nad zasobem archiwalnym w pierwszych latach działalności Archiwów Państwowych w Gdańsku, Koszalinie i Olsztynie.

Po zakończeniu wystąpień odbył się panel dyskusyjny moderowany przez Dyrektora AP Olsztyn Beatę Wacławik. Żywo dyskutowano nad zadaniami archiwistów i rolą archiwów państwowych ponad ponad pół wieku temu oraz współczesnych realiach pracy archiwalnej.

Gratulujemy organizatorom tak owocnego seminarium naukowego i dziękujemy za możliwość czynnego wzięcia udziału w wydarzeniu.