Ścieżka edukacyjna

W dniach 4-5 czerwca 2008 w Koszalinie w ramach wspólnego projektu Prezydenta Miasta Koszalina oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie we współpracy z Archiwum Krajowym w Greifswaldzie – Landesarchiv Greifswald odbyło się otwarcie wystawy i ścieżki edukacyjnej „Köslin – Koszalin. Miasto pomorskie”. Zakres merytoryczny przedsięwzięcia w całości został opracowany przez archiwistów z Archiwum Państwowego w Koszalinie i zrealizowany we współpracy z Urzędem Miasta w Koszalinie. Zaproszenie w roli partnera projektu przyjęte zostało przez niemieckie Archiwum Krajowe w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald).
Głównym założeniem projektu była koncepcja uświadomienia znaczenia źródeł historycznych i ich umiejętne odczytywanie w procesie poznawania przeszłości miejsc i ludzi. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzebę poznawania historii Koszalina przez mieszkańców i turystów.

Wersję elektroniczną ścieżki można obejrzeć w naszej Galerii.

Trasa edukacyjna „Köslin-Koszalin. Miasto Pomorskie” jest jednym z elementów wystawy stałej i obejmuje 19 tablic o wymiarach 275 cm x 110 cm i 200 cm x 100 cm, umieszczonych na wewnętrznej części muru, otaczającego budynek koszalińskiego Archiwum Państwowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Zaprezentowane zostały tutaj kopie dokumentów, zdjęć i planów ilustrujących dzieje miasta od chwili jego powstania do lat osiemdziesiątych XX w. Oryginały przechowywane są w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie oraz archiwach państwowych w Szczecinie i Koszalinie.

Poniżej wykaz tablic:
1. Koszalin – miasto pomorskie.
2. Najstarsze dokumenty dotyczące Koszalina.
3.Na straży porządku publicznego – urząd katowski w Koszalinie.
4.Ludność Koszalina do 1945 r.
5.Przemysł koszaliński w XX w.
6.Rozwój przestrzenny Koszalina w XIX w..
7.Rozbudowa Koszalina w I połowie XX w.
8.Szkolnictwo w Koszalinie do 1945 r.
9.Koszalin w źródłach pisanych do 1945 r.
10.Kalendarium wydarzeń w historii Koszalina od 1945 r.
11.Koszalin w 1945 r.
12.Odbudowa miasta.
13.Zmiany przestrzenne w Koszalinie.
14.Ludność i społeczeństwo.
15.Szkolnictwo w Koszalinie.
16.Działalność partii politycznych i kryzys gospodarczy.
17.Przemysł, handel, usługi.
18.Działalność kulturalna.
19.Genealogia – Jeśli chcesz odszukać swoich przodków …

Od dnia otwarcia trasa cieszy się dużym zainteresowaniem. Realizatorzy przedsięwzięcia planują kontynuację działań o charakterze historycznym, rozszerzenie trasy oraz uatrakcyjnienie jej, np. grami terenowymi, tak aby jeszcze w bardziej przystępny sposób zachęcić dzieci i młodzież do nauki historii.

Zapraszamy w podróż w przeszłość i zachęcamy do osobistego zwiedzenia naszej trasy.
Ścieżkę można zwiedzać indywidualnie, a grupom szkolnym i zorganizowanym zapewniamy przewodnika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu .