Święto Pracy

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia wystawy „Święto Pracy 1 Maja – obchody w świetle materiałów archiwalnych” przygotowanej na podstawie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz Oddziałów zamiejscowych w Słupsku
i Szczecinku.  Pochody pierwszomajowe utrwalone na fotografiach obejmują lata 1947-1980.

Ekspozycję uzupełniają fragmenty protokołów z przygotowań do obchodów, sprawozdań z uroczystości oraz wycinki prasowe z periodyku „Głos Koszaliński” .