Tekst łatwy do czytania (ETR)

Gdzie się znajdujemy?  
Archiwum Państwowe w Koszalinie (dalej Archiwum) jest urzędem. Archiwum działa w 3 budynkach.

Budynek główny znajduje się w Koszalinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2.

Do Archiwum możesz wejść po schodach.

Przed wejściem jest domofon.

Naciśnij domofon jeśli chcesz dostać się do Archiwum.

Obok schodów jest winda.

Jeśli chcesz wjechać windą naciśnij dzwonek.

Pracownik pomoże Ci dostać się do Archiwum.

Drugi budynek znajduje się w Słupsku przy ulicy Witolda Lutosławskiego 17.

Nazywamy go oddziałem.

W budynku znajdują się dwa wejścia.

Główne wejście do budynku jest po schodach.

Przy drzwiach znajduje się domofon.

Jeśli chcesz dostać się do Oddziału naciśnij domofon.

Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku. Jest tam podjazd.

Jeśli chcesz wjechać podjazdem naciśnij domofon przy bramie.

 

Trzeci budynek znajduje się w Szczecinku przy ulicy Parkowej 3.

Nazywamy go Oddziałem.

Wejście do budynku jest od ulicy Parkowej.

Przed wejściem do budynku jest domofon.

Naciśnij go jeśli chcesz dostać się do Oddziału.

W budynku nie ma windy.

Szefem Archiwum jest Dyrektor.

Dyrektorem jest Pani Katarzyna Królczyk.

Dyrektorowi pomagają wszyscy pracownicy Archiwum.

Czym się zajmujemy?  
Archiwum wykonuje różne zadania.

Zbiera stare dokumenty od ludzi i innych urzędów

Udziela informacji gdzie są dokumenty z zakładów pracy które są zamknięte.