Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

W dniach 18-20 listopada 2019 r. po raz kolejny Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Szczecinecki Oddział Archiwum Państwowego serdecznie dziękuje organizatorom za zaproszenie do uczestnictwa w tej międzynarodowej kampanii, promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie przedsiębiorczych inicjatyw.

  

  

   

  

Podczas spotkania z młodzieżą w dniu 20 listopada 2019 r., Kierownik Oddziału w Szczecinku Monika Głuszak przedstawiła tematykę postępowania z dokumentacją u aktotwórców, która podlega ściśle określonym regulacjom i normom prawnym. Na spotkaniu omawiane były systemy tradycyjnego i elektronicznego zarządzania dokumentacją, a także współczesne problemy i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

W ramach spotkania młodzież obejrzała również film zrealizowany przez studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. ,,Dokument w życiu człowieka”, skłaniający do refleksji i głębokich przemyśleń…

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie przekazane podczas spotkania, będą przydatne młodzieży, która wkrótce wkraczać będzie na rynek pracy.