Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Wniosek o zapewnienie dostępności

opracowane w ramach projektu „PROCEDURY BEZ BARIER”

 

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Ustalimy Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizujemy lub zapewnimy dostęp alternatywny.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Miejscowość, data ……………………………….

 

  Imię i nazwisko …………..………………………………………….

Ulica, numer domu i lokalu …………………………………………..

Kod pocztowy, miejscowość …………………………………………

                                                                                   

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Marii Skłodowskiej-Curie 2

75-803 Koszalin

Potrzebuję zapewnienia dostępności w Urzędzie 1:

  AP w Koszalinie
  Oddział w Słupsku
  Oddział w Szczecinku

w zakresie:

 

Nazwij barierę i opisz ją.

 

Twoja propozycja usunięcia bariery, zapewnienia Tobie dostępności.

 

Oświadczenie

W polu wyboru obok Twojego statusu wstaw znak X.

Jeśli posiadasz, możesz załączyć do wniosku dokument potwierdzający Twój status.

Wybór Mój status
  Osoba ze szczególnymi potrzebami
  Przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami

W jaki sposób mamy Tobie odpowiedzieć? (podaj dane kontaktowe)

Listownie na wskazany adres:  
Elektronicznie, poprzez konto Epuap:  
Elektronicznie, na adres email:  
Inny, napisz jaki:  

………………………………………

podpis składającego informację

 

Objaśnienia:

1) Zaznacz X przy wybranej jednostce, której dotyczy zgłoszenie.

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062, z poźn.zm.).

RODO

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Koszalinie. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.koszalin.ap.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.