Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej

opracowane w ramach projektu „PROCEDURY BEZ BARIER”

 

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Ustalimy Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizujemy lub zapewnimy dostęp alternatywny.

 

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej

strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Miejscowość, data ……………………………….

 

 Imię i nazwisko …………..……………………………………….…..

Ulica, numer domu i lokalu …………………………………………..

Kod pocztowy, miejscowość …………………………………………

                                                                                   

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Marii Skłodowskiej-Curie 2

75-803 Koszalin

 

             

Czego dotyczy żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

Podaj i opisz czy dotyczy to strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Jakie informacje są dla Ciebie niedostępne?

Napisz którą informację oraz co udostępnić i w jakiej formie?

Na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Twoja propozycja zapewnienia dostępności.

 

W jaki sposób mamy Tobie odpowiedzieć? (podaj dane kontaktowe)

 

Listownie na wskazany adres:  
Elektronicznie, poprzez konto Epuap:  
Elektronicznie, na adres email:  
Inny, napisz jaki:  

           

 ………………………………………

 podpis składającego informację

 

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848, z późn. zm.)

RODO

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Koszalinie. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.koszalin.ap.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.