Wystawa UNESCO w Szczecinku

Czerwona plansza wystawowa z białym napisem Pamięć Polski i tekstem pod spodem.

W piątek 20 października 2023 r. w obecności mediów nastąpiło w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku otwarcie wystawy plenerowej pt. „Pamięć Polski. Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. 2 Edycja”.

W ramach wystawy na ogrodzeniu budynku przy ul. Parkowej 3 zaprezentowano 11 fundamentalnych dla historii naszego kraju zabytków piśmiennictwa, w tym pochodzące z 1551 r. wydanie dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej” czy powstały w XII w., zachowany w oryginale „Rocznik świętokrzyski dawny”.

Jest to druga edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata, tworzonej od 2014 roku. Do tej pory odbyły się cztery edycje programu, a na listę wpisano łącznie 57 obiektów – unikalnych skarbów naszego dziedzictwa narodowego.

Szczecinecka ekspozycja będzie dostępna dla oglądających do września 2024 r.