Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Szczecinku

W związku z 75. rocznicą włączenia ziem Pomorza Zachodniego w granice państwa polskiego hasłem przewodnim Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w 2020 roku jest „Korowód pokoleń”. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa jak co roku harmonizują z ogólnopolskimi działaniami realizowanymi w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem  „Moja droga”, odwołujące się do dróg prowadzących do jednoczenia państwa i narodu po 1918 roku, a także do polskich odkrywców i podróżników.

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku serdecznie zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy
W poszukiwaniu nowego domu.

Ekspozycja została przygotowana w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w zasobie archiwum obejmujące lata 1945-1950.  Zaprezentowane zostały dokumenty przechowywane w zespole archiwalnym Starostwo Powiatowe w Szczecinku  opisujące pierwsze lata działalności polskich osadników na terenie powiatu szczecineckiego. Na wystawie pokazane zostały również fotografie oraz dokumenty przechowywane w  Spuściźnie po Józefie Sakrajdzie oraz Spuściźnie po Zofii Dorożyńskiej.