Zajęcia w ramach wczesnoszkolnego programu orientacji zawodowej w archiwum

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Do udziału w programie zostało zaproszone Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku.

20 marca odbyły się zajęcia dla uczniów 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinku.

Dzieci miały możliwość zobaczenia czym zajmują się archiwiści na co dzień. Archiwiści opowiadali o tym jakie znaczenie ma zawód archiwisty, jakie cechy powinien posiadać dobry archiwista i ile lat należy się uczyć, aby móc pracować w archiwum.