Zawód archiwisty

Jakie cechy powinien posiadać dobry archiwista i ile lat należy się uczyć, aby móc pracować w archiwum?

W szczecineckim oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie w maju odbyły się zajęcia dla uczniów klasy 2 b Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku oraz grupy 6 latków z Przedszkola  „U Cioci Gosi”.

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom środowiska pracy archiwisty.

  

Podczas spotkania dzieci miały możliwość zobaczenia czym zajmują się archiwiści, jakie mają obowiązki i co jest najciekawsze w ich codziennej pracy.  Archiwiści przygotowali dla gości prezentację materiałów archiwalnych. Przyszli archiwiści mieli wiele pytań dotyczących nie tylko pracy, ale także skarbów przechowywanych w magazynach.

Po przymiarce stroju archiwisty, zwiedzeniu magazynów archiwalnych i czytelni dzieci odpowiadały na pytania dotyczące pracy w zawodzie archiwisty.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodkimi upominkami.