Zebranie naukowe w AP w Koszalinie Oddział w Słupsku

15 października 2021 r. w słupskim oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie odbyło się zebranie naukowe, w ramach którego kustosz AP w Koszalinie Oddział w Słupsku Krzysztof Chochuł wygłosił referat pt. ,,Dzieje słupskich szpitali w świetle zachowanych dokumentów”. Odbiorcami wydarzenia byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Słupskiej. Na spotkaniu zostały omówione dzieje słupskich szpitali. Krzysztof Chochuł przedstawił ich rolę w zwalczaniu epidemii chorób zakaźnych oraz udzielaniu pomocy poszkodowanym mieszkańcom miasta i okolic. Przybliżył także zasób archiwalny oraz literaturę dotyczącą powyższej tematyki. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z wydarzenia.