Zebranie naukowe w AP

12 grudnia 2019 r. w siedzibie AP w Koszalinie odbyło się zebranie naukowe podsumowujące bieżące zagadnienia związane z działalnością archiwalną. Referat na temat działalności archiwów państwowych w mediach społeczności wygłosiła starsza archiwistka Oddziału III – Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych, Joanna Woźniak. Następnie kierownik Oddziału IV – Digitalizacji i zabezpieczania zasobu, Grzegorz Andryszak, omówił stan prac nad digitalizacją zasobu AP w Koszalinie i Oddziału AP w Słupsku.

Archiwa państwowe to instytucje prowadzące bardzo różnorodną działalność. W jej ramach gromadzimy, ewidencjonujemy, przechowujemy, opracowujemy, zabezpieczamy, udostępniamy, popularyzujemy materiały archiwalne, a na ich podstawie prowadzimy także działalność wydawniczą i naukową. W ramach tej ostatniej organizujemy zebrania naukowe podsumowujące bieżące zagadnienia związane z archiwizacją narodowego zasobu archiwalnego.