Czytelnia akt

Z akt przechowywanych w Archiwum może bezpłatnie korzystać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy obywatelstwa.

Akta udostępnia się po upływie 30 lat od ich powstania, za wyjątkiem akt wytworzonych przez PZPR, które są udostępniane bez ograniczeń. Akta młodsze oraz akta zawierające chronione dane osobowe (np. akta dot. zmiany nazwisk, uznania za obywatela polskiego itp.) mogą być udostępnione tylko za zgodą Dyrektora Archiwum na pisemny wniosek użytkownika, który pragnie z nich korzystać do celów naukowych lub z innego ważnego powodu.

Akta udostępniane są wyłącznie na miejscu – w czytelni akt:

Koszalin

Oddział Słupsk

Oddział Szczecinek

Akta z magazynu do czytelni akt dostarczane są do godz. 14. (także w poniedziałki i wtorki). Czas oczekiwania na przyniesienie akt z magazynu wynosi około 15 minut. Część materiałów kartograficznych (np. mapy i plany katastralne, plany lasów) są przechowywane poza głównym budynkiem AP i należy je zamawiać na kilka dni przed planowanym korzystaniem.

Nie ma potrzeby rezerwowania miejsca w czytelni na konkretny dzień ani obowiązku wcześniejszego zgłaszania planowanego przybycia do Archiwum. Przed przyjazdem radzimy jednak zajrzeć do Aktualności na naszej stronie, gdzie zamieszczamy z wyprzedzeniem m.in. informacje o zamknięciu czytelni w danym dniu.

Regulamin udostępniania lub do pobrania dokument Word

oraz zgłoszenie użytkownika
Tylko na miejscu – w czytelni akt – udostępniane są książki i czasopisma przechowywane w bibliotece Archiwum. Katalog biblioteczny dostępny jest tylko w czytelni akt Archiwum.

W czytelni aktj dyżuruje pracownik Archiwum, który udziela ogólnych informacji o zasobie archiwum i radzi gdzie i w jaki sposób szukać potrzebnych informacji.

Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje odpłatnie fotokopie i kserokopie z akt. Zasady wykonywania kopii i opłaty znajdziesz tutaj lub do pobrania dokument PDF.

Użytkownik może także nieodpłatnie wykonywać fotografie cyfrowe własnym aparatem. Wystarczy zgłosić taki zamiar dyżurnemu pracownikowi Archiwum i zastosować się do warunków określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych…AP w Koszalinie.