Czytelnia akt

Z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum może bezpłatnie korzystać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy obywatelstwa.

Materiały archiwalne udostępnia się bez ograniczeń ze względu na czas ich powstania, za wyjątkiem niektórych, szczególnie wrażliwych typów dokumentacji, dla których wprowadzono określone ustawowo terminy, po upływie których można je udostępniać. Dostęp do materiałów archiwalnych może być także ograniczony z uwagi na ich zły stan fizyczny oraz zawarte w nich tajemnice ustawowo chronione lub ze względu na ochronę dóbr osobistych i danych osobowych.

Materiały archiwalne udostępniane są wyłącznie na miejscu – w czytelni akt:

Koszalin

Oddział Słupsk

Oddział Szczecinek

Materiały archiwalne z magazynu do czytelni akt dostarczane są do godz. 14. (także w poniedziałki i wtorki). Czas oczekiwania na przyniesienie materiałów archiwalnych z magazynu wynosi około 15 minut. Część materiałów kartograficznych (np. mapy i plany katastralne, plany lasów) są przechowywane poza głównym budynkiem AP i należy je zamawiać na kilka dni przed planowanym korzystaniem.

Nie ma potrzeby rezerwowania miejsca w czytelni na konkretny dzień ani obowiązku wcześniejszego zgłaszania planowanego przybycia do Archiwum. Przed przyjazdem radzimy jednak zajrzeć do Aktualności na naszej stronie, gdzie zamieszczamy z wyprzedzeniem m.in. informacje o zamknięciu czytelni w danym dniu.

Regulamin udostępniania lub do pobrania dokument PDF

oraz zgłoszenie użytkownika i zamówienie – rewers Word PDF
Tylko na miejscu – w czytelni akt – udostępniane są książki i czasopisma przechowywane w bibliotece Archiwum. Katalog biblioteczny dostępny jest tylko w czytelni akt Archiwum.

W czytelni akt dyżuruje pracownik Archiwum, który udziela ogólnych informacji o zasobie archiwum i radzi gdzie i w jaki sposób szukać potrzebnych informacji.

Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje odpłatnie skany i kserokopie z materiałów archiwalnych. Zasady wykonywania kopii i opłaty znajdziesz tutaj lub do pobrania dokument PDF.

Użytkownik może także nieodpłatnie wykonywać fotografie cyfrowe własnym aparatem. Wystarczy zgłosić taki zamiar dyżurnemu pracownikowi Archiwum i zastosować się do warunków określonych w § 7 ust. 2 Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych…AP w Koszalinie.