Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Informacja z otwarcia ofert

 

—————————————————————————————————-

 

Wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

 —————————————————————————————————-

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane