Rozstrzygnięcie konkursu pn. Nie zapomijcie tamtych dni…

1 lutego 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym pn. „Nie zapomnijcie tamtych dni…” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Celem konkursu było zaprezentowanie wiedzy i talentów plastycznych dzieci oraz młodzieży poprzez stworzenie plakatu na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z podpisaniem Porozumień Sierpniowych w 1980 roku w Szczecinie oraz Szczecińskim Sierpniem 1980.

Konkurs został zorganizowany w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z Dyrektorami Archiwum Państwowego w Szczecinie i Koszalinie. Celem tego porozumienia było podjęcie wspólnych działań na rzecz edukacji historycznej, archiwalnej i regionalnej dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek.
Lista laureatów dostępna jest na stronie ➡ https://tiny.pl/rj918