Otwarcie wystawy plenerowej “(Nie)znane twarze Koszalina”

29 czerwca 2021 r. otworzyliśmy wystawę plenerową pt. „(Nie)znane twarze Koszalina”, która stanowi jeden z punktów w programie obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Patronami honorowymi wystawy jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
Symbolicznego otwarcia wystawy dokonali: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie i Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina.

📌 Autorami wystawy są: kustosz Archiwum Państwowego w Koszalinie Dorota Cywińska, starszy archiwista AP dr Kacper Pencarski, koszaliński artysta i miłośnik historii miasta pan Krzysztof Urbanowicz. Materiały archiwalne zaprezentowane na wystawie pochodzą głównie z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, ale także ze zbiorów kolekcjonera, przyjaciela Archiwum, pana Zbigniewa Wojtkiewicza. Współczesne zdjęcia Koszalina wykonali Krzysztof Urbanowicz i Izabela Rogowska. Opracowaniem graficznym zajął się koszaliński artysta Mariusz Król.
📌 Wystawa jest dostępna od dziś, 29 czerwca 2021 roku, całodobowo, w bezpiecznej, otwartej przestrzeni Rynku Staromiejskiego w Koszalinie do 31 sierpnia 2021 roku.
📌 Ekspozycja składa się z czterech efektownych, przestrzennych kubików, których treść została podzielona na dwie części – w pierwszej, wizualnie oznaczonej na czerwono, zaprezentowaliśmy archiwalia związane z obiektami, które istniały w przestrzeni historycznej Koszalina i nie przetrwały do naszych czasów. Są to między innymi dawne budynki użyteczności publicznej, kamienice, zabudowa rynku czy lotnisko.
📌 Druga część wystawy, oznaczona na niebiesko, prezentuje obiekty istniejące do dziś, które przyczyniły się do całkowitej zmiany wizerunku miasta po 1945 roku.
📌 Wystawa jest zapowiedzią jubileuszowego prezentu dla miłośników Koszalina – albumu „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” pod redakcją Doroty Cywińskiej, która ukaże się w październiku 2021 r.
Autorką zdjęć z dzisiejszego otwarcia wystawy jest Izabela Rogowska.
Autorem opracowania graficznego jest Mariusz Król.