Zajęcia pn. „Prawne zabezpieczenie materiałów archiwalnych i ich wywóz za granicę RP”

30 czerwca 2021 roku w ramach kursu doskonalącego z zakresu identyfikacji i przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi przez granicę zabytków i dóbr kultury organizowanego przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej – Koszalin, w Archiwum Państwowym w Koszalinie odbyły się zajęcia pn. „Prawne zabezpieczenie materiałów archiwalnych i ich wywóz za granicę RP”.

 
Zajęcia dla funkcjonariuszy poprowadziły: Katarzyna Królczyk, dyrektor AP w Koszalinie oraz Anna Zbroszczyk, kierownik Oddziału Ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych.
 
Pani Katarzyna Królczyk przekazała uczestnikom szkolenia informacje o przepisach prawnych regulujących wywóz materiałów archiwalnych poza granice naszego państwa, wyjaśniła, co to są materiały archiwalne wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego oraz jakie istnieją formy ochrony prawnej dokumentacji. Pani Anna Zbroszczyk zaprezentowała wybrane dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, zwracając szczególną uwagę na sposób ich sygnowania i znakowania oraz inne cechy świadczące o tym, że dokument może być materiałem o znaczeniu historycznym. Kursanci mogli zobaczyć również w jaki sposób przechowywane są akta w magazynach archiwalnych, zapoznać się z procesem wykonywania kopii zabezpieczających dokumentację w pracowni digitalizacji oraz odwiedzić czytelnię akt, w której użytkownicy Archiwum mogą korzystać z zasobu.