Akcja „Młodzieży Czytanie”

20 listopada 2019 r., uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu – m.in. z Koszalina, Czaplinka, Tychowa i Sławna wzięli udział w wyjątkowej akcji wspólnego czytania polskich nowel pn. „Młodzieży Czytanie”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie a partnerem było Archiwum Państwowe w Koszalinie.

 

Nowele znakomitych polskich autorów takich jak Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa oraz Stefan Żeromski zostały zaprezentowane przez uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Archiwum Państwowego w Koszalinie pn. „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, prezentująca najcenniejsze archiwalia rodzinne przekazane do zasobu AP w Koszalinie. Cieszymy się, że możemy współtworzyć tak ważne wydarzenia świadczące o bogactwie polskiego dziedzictwa kulturowego.