Artykuł pt. „Historia jednej apteki” red. Dany Jurszewicz

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą historią pewnej apteki opowiedzianą przez Dorotę Cywińską, kustosza w Archiwum Państwowym w Koszalinie a opisaną przez red. Danę Jurszewicz w czasopiśmie

„Miasto. Tygodnik Koszaliński”.
 
 
 
.