Cykl szkoleń dla archiwistów w AP Koszalin

To były intensywne dni dla archiwistów 😉 20 października w Archiwum Państwowym w Koszalinie odbyło się zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „System tradycyjny a system EZD w Archiwum Państwowym w Koszalinie” wygłosili: Katarzyna Królczyk Zastępca Dyrektora AP w Koszalinie, Grzegorz Olbryś – Starszy archiwista, Grzegorz Andryszak – Kierownik Oddziału Digitalizacji i Zabezpieczenia Zasobu AP w Koszalinie. Krótkiej prezentacji nowego zasobu biblioteki AP w Koszalinie oraz możliwości, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu bibliotecznego KOHA przedstawiła archiwistka ds. prowadzenia biblioteki, Joanna Woźniak.

23 października szkolenie pt. „Zasady przeprowadzania ocen w służbie cywilnej oraz prowadzenia rozmów oceniających” przeprowadził p. Radosław Hancewicz, Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku.

 

25 października odbyło się szkolenie z wdrażanego w naszym AP sysytemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją stworzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Szkolenie przeprowadziła p. Magdalena Sawicka, Kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.