„Historia mojej rodziny piórem pisana” – relacja ze spotkań

Październik był bardzo pracowitym miesiącem dla uczestników projektu „Historia mojej rodziny piórem pisana” realizowanego w Szczecinku przez szczecinecki Oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. B. Horodyskiego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 spotkali się z archiwistami na warsztatach komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. B. Horodyskiego, która jest partnerem naszego projektu.

Wspólnie z archiwistami korzystali z najbardziej popularnych baz danych wśród genealogów oraz podjęli próby tworzenia drzew genealogicznych on-line.

27 oraz 30 października w szczecineckim Oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie odbywały się spotkania dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku oraz Szkoły Podstawowej we Gwdzie Wielkiej. Zajęcia w archiwum zostały zorganizowane w dwóch blokach tematycznych. W pierwszej części spotkania dzieci miały możliwość zobaczyć materiały archiwalne służące do prowadzenia poszukiwań własnych korzeni. W drugiej części wizyty przeprowadzone zostały warsztaty kaligraficzne. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali materiały plastyczne do wykonania prac na konkurs „Opowiem Ci o mojej rodzinie” oraz materiały edukacyjne pomocne w dalszych poszukiwaniach przodków. Projekt jest współfinansowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.