Dary Zbigniewa Wojtkiewicza przekazane do zasobu AP w Koszalinie

Niektórzy budują sobie pomniki trwalsze niż ze spiżu. Inni zapisują się złotymi zgłoskami na kartach historii. Tymczasem Pan Zbigniew Wojtkiewicz postawił na coś znacznie pewniejszego – na przekazywanie swoich niesamowitych zbiorów kolekcjonerskich do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie.
 

W ten sposób Pan Zbigniew zapewnił wieczyste przechowywanie zarówno bezcennym archiwaliom, jak i swojemu nazwisku, które zdobi bezkwasowe kartony Zbioru Zbigniewa Wojtkiewicza w magazynach AP w Koszalinie. Pan Wojtkiewicz w ostatnim czasie przekazał do zasobu archiwalnego m.in.: niemieckie notgeldy z Białogardu, Darłowa, Karlina, Kołobrzegu, Koszalina, Szczecinka, Olsztyna; kartki i pocztówki polskie; pocztówki przedwojennego Koszalina, Sianowa, Rusowa, Szczecina, Deminka, Świeszyna, Czarnówka, Cetunia, Połczyna Zdroju; pocztówki i zdjęcia przedwojennego wybrzeża koszalińskiego (w tym 4 na szkle); polskie i niemieckie materiały ulotne; szpulę z filmem na taśmie 16 mm o Koszalinie; album z przełomu XIX/XX wieku z atelier J. E. Stybalkowskiego z Koszalina (Köslin); album pamiątkowy z 1908 r. III batalionu regimentu piechoty imienia von der Goltz w Koszalinie; album ze zdjęciami koszalińskich szkół z lat 60. XX wieku, album Rejonowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Koszalinie z okresu PRL, szkice, rysunki i obrazy obrazujące dzieje dawnego Koszalina oraz wiele innych artefaktów.
Te niezwykłe archiwalia są ważnym źródłem historycznym, a postawa Pana Zbigniewa Wojtkiewicza w zakresie ratowania i zabezpieczania regionalnych archiwaliów jako dóbr kultury europejskiej zasługuje na szczególne uznanie i szacunek. Zespół Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz kolejne pokolenia badaczy serdecznie dziękują za Pana działalność na rzecz historii Pomorza Zachodniego.