Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Odsłona druga – Konferencja naukowa 22.06.2017

22 czerwca w Ośrodku Kultury przy                         ul. Piłsudskiego odbyła się konferencja naukowa „Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Odsłona druga”. Pretekstem do zorganizowania sympozjum stała się 720. rocznica uzyskania przez miasto praw miejskich.

Dr Eryk Krasucki

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji były następujące podmioty: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim.

Burmistrz Drawska Zbigniew Ptak

W części powitalnej przybyłych gości i prelegentów powitali organizator konferencji, Eryk Krasucki ze Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska „Meander”, oraz Zbigniew Ptak, burmistrz Drawska Pomorskiego. Następnie zaprezentowano film dokumentalny „Drawsko dawniej i dziś” autorstwa Magdaleny Mejger-Krasuckiej i Eryka Krasuckiego, łączący w sobie obrazy archiwalne z początku lat 70. XX wieku i ich odpowiedniki z maja 2014 roku.

W konferencji udział wzięło dziewięciu prelegentów z różnych ośrodków akademickich i naukowych. Przygotowali oni referaty poświęcone wybranym tematom z dziejów Drawska Pomorskiego i jego okolic, od czasów średniowiecznych po lata 50. XX wieku. Michał Gierke, doktorant w Uniwersytecie Szczecińskim i pracownik Książnicy Pomorskiej, przypatrywał się w swym wystąpieniu lokacji i wczesnemu rozwojowi Drawska Pomorskiego, porównując je z tym, co działo się w innych obszarach Nowej Marchii.

Prof. dr hab. Edward Rymar

Prof. dr hab. Edward Rymar z Uniwersytetu Szczecińskiego, dobrze znany lokalnej społeczności z uwagi na kilka wygłoszonych tu już wykładów, próbował rozwikłać zagadkę rezydencji i własności dominialnej           w Drawsku Pomorskim, gdzieś bowiem możni, którzy często miasto odwiedzali w średniowieczu, musieli pomieszkiwać. Paweł Malec z Żywego Muzeum Piernika w Toruniu zaprezentował z kolei temat dotyczący drawskich fortyfikacji, tworząc niezwykle ciekawy, panoramiczny obraz obejmujący ich budowę, kolejne metamorfozy, kłopoty z utrzymaniem, w końcu ich rozbiórkę. Tomasz Choroba z Muzeum w Koszalinie przybliżył zebranym Wielki Jubileusz, jakim było 600-lecie miasta Dramburg, odtwarzając skrupulatnie poszczególne składowe ceremonii.

Dr Kacper Pencarski

Doktor Kacper Pencarski z Akademii Pomorskiej w Słupsku i Archiwum Państwowego w Koszalinie barwnie omówił główne problemy gospodarcze, z jakimi w tej sferze borykało się Drawsko w międzywojniu. Tematykę powojenną otworzyło wystąpienie doktora Eryka Krasuckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego       i Instytut Pamięci Narodowej, w którym podjął się on zbadania fenomenu organizacji podziemnej działającej w latach 1945–1947 w Złocieńcu.

Katarzyna Lisiecka

Katarzyna Lisiecka, pracownik szczecineckiego oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie, zreferowała temat poświęcony codzienności powojennych osadników w Drawsku, szukając w niej najciekawszych, godnych utrwalenia zjawisk. Lokalne życie religijne na szerszym tle przedstawiła z kolei doktor Marta Cichocka z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, szczególnie podkreślając rolę Kościoła katolickiego w „oswajaniu” nowo zasiedlanych ziem.

Dr Paweł Migdalski

Część referatową konferencji zwieńczył referat doktora Pawła Migdalskiego z tej samej placówki badawczej, w którym podjął się on próby odtworzenia powojennych losów drawskiego Muzeum Regionalnego, a zważywszy na to, że ono w tym okresie nie istniało, mieliśmy w tym przypadku do czynienia z czymś na kształt historii fantomowej.

Konferencja zakończyła się prezentacją tomu studiów i szkiców zatytułowanego „Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieku. Odsłona druga”, który zredagował Eryk Krasucki.

Wydawcą tomu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”.

 

 

 

Fot. Paweł Migdalski