Forum Edukatorów Archiwalnych w Koszalinie – 8-9 lipca 2019 r.

 

Forum Edukatorów Archiwalnych, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Koszalin zapraszają serdecznie do udziału w spotkaniu Forum Edukatorów Archiwalnych, które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Hudson przy ul. Połczyńskiej 18 w dniach 8 i 9 lipca 2019.

Forum Edukatorów Archiwalnych to grupa zrzeszająca archiwistów, historyków, muzealników, bibliotekarzy, polonistów oraz reprezentantów innych zawodów, którzy na co dzień realizują misję nauczania historii w oparciu o źródła – dokumenty, artefakty, muzealia i inne.

Konferencje Forum Edukatorów Archiwalnych odbywają się każdego roku w innym mieście, uczestniczy w nich kadra naukowa z całej Polski, w związku z czym jest nam szczególnie miło, że w tym roku wybrano właśnie Koszalin.
 
Tegoroczna konferencja Forum Edukatorów Archiwalnych odbywa się pod hasłem „Wydawnictwa i materiały edukacyjne archiwów państwowych”.