Laureaci konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Mistrz archiwalny – upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej”

20 grudnia 2018 r. odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu organizowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (Archiwa Państwowe) „Mistrz archiwalny – upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk w pracy archiwalnej”.

 

 

 

Laureatami konkursu zostali Pani Magdalena Hartwig (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Pan Andrzej Jabłoński (Archiwum Państwowe w Szczecinie) oraz Pani Katarzyna Królczyk, Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie i jednocześnie kierownik Oddziału I – Nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu.

W konkursie adresowanym do młodych archiwistów „Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej” laureatami zostali: Pan Mateusz Bolesta (Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz Pani Julia Olejniczak (Archiwum Państwowe w Poznaniu). Wnioski dotyczące kandydatur do tych zaszczytnych tytułów były zgłaszane przez dyrektorów archiwów państwowych, w tym Panią Dyrektor Joanna Chojecka i oceniane przez p.o. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Pana Ryszarda Wojtkowskiego oraz dyrektorów departamentów NDAP.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod linkiem: https://www.archiwa.gov.pl/…/4865-nagrody-naczelnego-dyrekt…