Lekcje archiwalne w Szczecinku

W kwietniu w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku odbywały się lekcje archiwalne dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku.

Zajęcia zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego „Moje korzenie”, który jest realizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. Kornela Makuszyńskiego Filia dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinku.

Podczas wizyty uczestnicy projektu zapoznali się z materiałami archiwalnych służącymi do badań genealogicznych, które są przechowywane w zasobie szczecineckiego Oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwiści przygotowali prezentację zbiorowych aktów małżeństw z zespołu Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu. Jednak poszukiwania informacji o historii rodziny to nie tylko księgi stanu cywilnego. W archiwach państwowych odnaleźć można wiele dokumentów, dzięki którym uzyskamy informacje o przodkach. Podczas spotkania w archiwum dzieci poznały także inne materiały archiwalne mogące posłużyć jako cenne źródło wiedzy dla młodego genealoga m.inn.: akta stowarzyszeń, związków, wykazy ludności, kroniki oraz fotografie.

Dzieci otrzymały od archiwistów materiały plastyczne do wykonania drzewa genealogicznego oraz pracę domową. Kolejne spotkania będą odbywać się w maju w formie warsztatów komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Kornela Makuszyńskiego Filia dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinku.