O Akcji „Wisła” i jej skutkach w powiecie szczecineckim w szkole

19 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku Katarzyna Lisiecka z Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przedstawiła uczniom klasy VIII B prezentację dotyczącą akcji ,,Wisła” w powiecie szczecineckim.

W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym było to przedsięwzięcie i jaki był jego cel. Dzięki zachowanym archiwaliom młodzież mogła usłyszeć skąd rodziny łemkowskie i ukraińskie zostały wysiedlone, jak wyglądały przesiedlenia oraz pierwsze lata ich życia wśród nowych sąsiadów na terenie powiatu szczecineckiego.