Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Już po raz kolejny Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie przedsiębiorczych inicjatyw.

Podobnie jak w latach ubiegłych do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszono szczecinecki Oddział Archiwum Państwowego w Koszalinie. 

Podczas spotkania z młodzieżą 14 listopada 2018 r. Kierownik Oddziału w Szczecinku Monika Głuszak przedstawiła tematykę efektywnego zarządzania dokumentacją, która jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych.

Stosowanie określonych procedur wynikających z przepisów prawa usprawnia prowadzone działania, pozwalając uniknąć chaosu i utraty kontroli nad sytuacją.

Wyrażamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas spotkania będzie przydatna młodzieży, która wkrótce wkraczać będzie na rynek pracy.