Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Szczecinku

11 czerwca 2019 r. w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku odbywały się wydarzenia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Szczecineckie święto rozpoczęło się od otworzenia wystawy „Pamięć Polski” (2 Edycja).

Kierownik Oddziału Monika Głuszak omówiła ekspozycję prezentującą faksymilia 11 dokumentów wpisanych na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata (2. edycja). Lista obejmuje unikatowe obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego obrazujące ważne wydarzenia z historii Polski, przechowywane w polskich bibliotekach i archiwach. Są to:

Rocznik świętokrzyski dawny – najstarszy, powstały w XII w.,zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii, zawierający informacje o pierwszych wiekach polskiej państwowości, w tym o ślubie Mieszka I z Dąbrówką i chrzcie Polski, przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Dokument Zbiluta z 1153 r. – dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie wydany przez możnowładcę i rycerza polskiego Zbiluta z Panigrodza; to najstarszy akt prawny sporządzony w Polsce; dwa zachowane egzemplarze przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie

Akt unii krewskiej – dokument wystawiony 14 sierpnia 1385 r. przez króla Władysława Jagiełłę, rozpoczynający okres unifikacji Polski i Litwy, uwieńczony w XVI w. podpisaniem unii w Lublinie, przechowywany w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej

Akt erekcyjny Związku Pruskiego – dokument z 14 marca 1440 r. przechowywany w zbiorach Archiwum Państwowego w Toruniu,potwierdzający powstanie związku miast i rycerstwa Prus w obronie przed Zakonem Krzyżackim – próba delegalizacji Związku była głównym powodem wybuchu wojny trzynastoletniej, która doprowadziła do przejęcia przez Polskę Pomorza z Gdańskiem, Toruniem i Elblągiem

Mszał Zakonu Krzyżackiego z Biblioteki Mariackiej w Gdańsku – bogato zdobiony XV-wieczny mszał krzyżacki wykorzystywany do celów liturgicznych w Kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, przechowywany w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Statut Łaskiego z 1506 r. – pierwszy wydany drukiem zbiór praw Królestwa Polskiego sięgających czasów Kazimierza Wielkiego, przechowywany w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Andrzej Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospolitej”- pierwsze, pochodzące z 1551 r., łacińsko języczne wydanie dzieła propagującego wieloaspektową reformę Rzeczypospolitej w dziedzinie życia politycznego, prawodawstwa, szkolnictwa, stosunków z Kościołem, ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim- bogato ilustrowane opracowanie stanowiące efekt inwentaryzacji zabytków prowadzonej w połowie XIX w. na terenie Królestwa Polskiego przez Kazimierza Stronczyńskiego; przechowywane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Testament polityczny księcia Adama Jerzego Czartoryskiego – sporządzony 14 lipca 1861 r. jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących roli polskiej emigracji oraz samego księcia Czartoryskiego i ugrupowania skupionego wokół jego osoby, przechowywany w zbiorach Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie

Proces o Morskie Oko – zbiór dokumentów po zakopiańskim hrabim Władysławie Zamoyskim, dotyczących zakończonego w 1902 r. sporu o utrzymanie w granicach polskiej Galicji najbardziej malowniczego zakątka Tatr – okolic Morskiego Oka, przechowany jest w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk.

Archiwum Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – dokumentuje działalność największej, powstałej w 1907 r. na terenie zaboru rosyjskiego organizacji mającej na celu rozwijanie badań naukowych oraz publikację ich wyników w języku polskim; obejmuje unikatowe materiały ukazujące dorobek polskich uczonych do II wojny światowej; znajduje się w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wystawę przygotowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Dla osób zwiedzających wystawę zorganizowany został konkurs pt. „Pamięć Świata w Szczecinku”.

W siedzibie szczecineckiego Oddziału Archiwum Państwowego archiwiści przygotowali punkt konsultacyjny dotyczący archiwów rodzinnych i genealogii oraz punkt informacyjny z zakresu dokumentacji osobowo-płacowej.

Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem NIE SZUKAJ-ZNAJDŹ W ARCHIWACH!

W szczecineckim Oddziale AP prowadzone były prezentacje nowej odsłony strony www.szukajwarchiwach.gov.pl Archiwiści pokazywali jak korzystać z nowej wyszukiwarki materiałów archiwalnych oraz jak tworzyć kolekcje i pobierać skany.

Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Międzynarodowym Dniu Archiwów
w Szczecinku serdecznie dziękujemy!