Zapraszamy do współtworzenia „Rocznika Koszalińskiego”

„Rocznik Koszaliński” to czasopismo z długą historią. Jego pierwszy numer ukazał się w 1965 roku i został przygotowany przez sekcję naukowo-badawczą Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Słupsk. Od roku 1992 rolę wydawcy przejęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, która od 1998 roku zmieniła nazwę na Koszalińska Biblioteka Publiczna.

„Rocznik Koszaliński” to pismo, w którym publikowane są artykuły popularnonaukowe, recenzje, a także materiały dotyczące historii regionu koszalińskiego. Periodyk popularyzuje także dorobek miejscowego środowiska naukowego.

Przy tworzeniu 45. numeru „Rocznika”, zmianie uległo Kolegium Redakcyjne. Przewodniczącą została pani Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W skład Kolegium weszli także:

– Dariusz Pawlikowski, Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
– Beata Sawa-Jovanoska, Zastępca Dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
– Jerzy Banasiak, Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Koszalinie
– Rafał Janus, Dyrektor I LO Dubois w Koszalinie
– dr Rafał Marciniak, nauczyciel historii SP nr 10 II LO w Koszalinie.

Podczas pierwszego spotkania Kolegium postanowiło wprowadzić kilka zmian. I tak numer 45/2017 stał się zapowiedzią nowego otwarcia czasopisma, które ma pokazywać Koszalin w szerszej perspektywie, jako Centrum Pomorza. Powstały plany na odświeżenie wydawnictwa, postanowiono skoncentrować się na sprawach ważnych społecznie i historycznie.

„Rocznik Koszaliński” ma być czasopismem, które będzie poruszało kwestie bliskie mieszkańcom Koszalina. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje tematów. Zapraszamy także do wspólnego tworzenia przyszłych numerów. Osoby zainteresowane pisaniem tekstów, którym bliska jest przeszłość kulturalna i historyczna miasta, zachęcamy do kontaktu z sekretarzem Kolegium Redakcyjnego, panem Jerzym Banasiakiem, pod numerem 602-492-287 lub mailem: jerzyb23@gmail.com. Teksty przyjmowane są do końca sierpnia 2019 roku. O zamieszczeniu publikacji w Roczniku Koszalińskim zadecyduje Kolegium Redakcyjne. Wszystkich przyszłych autorów prosimy o zapoznanie się z instrukcją redakcyjną.

W celu zapoznania się z poprzednimi numerami „Rocznika Koszalińskiego” zapraszamy do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz do Archiwum Państwowego w Koszalinie. Czasopisma dostępne są także w formie elektronicznej w Wirtualnej Czytelni na stronie internetowej KBP, gdzie można przeczytać lub pobrać czasopismo.

instrukcja-redakcyjna-dla-autorow-tekstow