OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:

 

Zadanie Nr 1: „Wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzki podpiwniczenia w budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2 i 314/4 – etap I: ,, POSADZKA”

 

Zadanie Nr 2: „Przebudowa kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, dz. o nr ewid. 314/2
i 314/4”

 

Ogłoszenie o przetargu nr 611529 N 2018 z dnia 04.09.2018

Specyfikacja instotnych warunów zamówień

Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt budowlany Wewnętrzna inzolazja przeciwwilgociowa ścian oraz posadzki podpiwniczenia budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddzial w Szczecinku

Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt budowlany przebudowy kanazlizacji deszczowej PVC fi 200 budynku Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku