Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” w Oddziale Archiwum Państwowego w Szczecinku

 

W Szczecinku inauguracja projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 12.00 w Oddziale Archiwum Państwowego w Szczecinku przy ul. Parkowej 3.

Rozpoczniemy wykładem ,,W poszukiwaniu nowego domu”, a następnie odbędą się:

  • prelekcja na temat spuścizn i archiwów rodzinnych przechowywanych w zasobie Oddziału AP w Szczecinku,

  • pokaz filmu zrealizowanego przez studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK „Document in a Human Life”,

  • prelekcja o sposobach zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych,

  • prezentacja projektu ,,Kronika Pioniera”, polegającego na kolportażu pustych zeszytów nazwanych „Kronikami Pioniera” do pionierów Koszalina, Słupska i Szczecinka w celu zapisu ich wspomnień z okresu tworzenia polskiej państwowości po 1945 r.

  • od godz. 13:00 do godz. 16:00 odbędą się warsztaty z zakresu zabezpieczania
    i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych obejmujące pokaz techniki naprawy drobnych uszkodzeń i zniszczeń papieru oraz innych materiałów,
    a także konsultacje indywidualne dla osób prowadzących archiwa rodzinne

Podczas wydarzenia uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, gdzie czekać będą archiwiści, którzy z przyjemnością przedstawią każdemu zainteresowanemu proces profesjonalnej archiwizacji w ramach indywidualnych konsultacji – zachęcamy do odwiedzania nas z własnymi zbiorami z archiwów domowych.

Podczas inauguracji projektu prezentowana będzie również wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań bohaterem historii” oraz wystawa publikacji tematycznych z zasobu biblioteki AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku.