Relacja z inauguracji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Szczecinku

W Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej rozpoczęła się 27 września o godzinie 12.00 od wykładu
pt. W poszukiwaniu nowego domu” przygotowanego przez starszą archiwistkę Katarzynę Lisiecką.

 

 

 

W prezentacji multimedialnej pokazane zostały m.in. fragmenty sprawozdań Stanisława Górskiego, Pełnomocnika Rządu na Obwód Szczecinek w grudniu 1945 roku, a także fotografie oraz dokumenty wystawione w 1945 roku dla pierwszych polskich mieszkańców Szczecinka, które zostały przekazane przez osoby prywatne do szczecineckiego Oddziału Archiwum Państwowego. 

 

Kolejnym punktem spotkania był pokaz filmu zrealizowany przez studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK „Dokument w życiu człowieka”.

Archiwistka Edyta Musił przygotowała prelekcję na temat spuścizn i archiwów rodzinnych przechowywanych w zasobie Oddziału AP w Szczecinku.

Kierownik Oddziału Monika Głuszak wygłosiła prelekcję o sposobach zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych.

W ramach projektu ,,Kronika Pioniera”, kolportowane były zeszyty służące do zapisu wspomnień mieszkańców pamiętających pierwsze lata w powojennym Szczecinku.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wystawę „Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań bohaterem historii” przygotowaną na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w spuściznach przekazanych do szczecineckiego Oddziału Archiwum Państwowego.

Po zakończeniu części wykładowej odbyły się warsztaty z zakresu zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych obejmujące pokaz techniki naprawy drobnych uszkodzeń i zniszczeń papieru oraz innych materiałów.

 

 

Dla osób zainteresowanych tematem prowadzenia archiwów rodzinnych odbywały się także konsultacje indywidualne.

Ponadto archiwistka Edyta Musił przygotowała wystawę publikacji tematycznych ze zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku.