Promocja publikacji „Zygmunt Wujek. Artysta nietypowy”

6 lutego 2020 r. o godz. 17.00 Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz Prezydent Miasta

Koszalina zapraszają w gościnne progi Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na promocję książki autorstwa

dr Anny Gut-Czerwonki pt. „Zygmunt Wujek – artysta nietypowy” wydanej przez Archiwum Państwowe

w Koszalinie przy dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

oraz Prezydenta Miasta Koszalina.W programie wydarzenia prezentacja publikacji oraz panel dyskusyjny połączony ze wspomnieniem o Zygmuncie Wujku.
W dyskusji udział wezmą:

– dr Anna Gut-Czerwonka – autorka publikacji „Zygmunt Wujek. Artysta nietypowy”
– Krzysztof Majka – Senator Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, Ambasador RP w Indiach i Korei Południowej
– Paweł Michalak- Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, Dyrektor Zachodniopmorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Koszalinie
– dr Paweł Migdalski – historyk, pomorzoznawca, współ­za­ło­ży­ciel i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia
– Greta Grabowska – koszalińska artystka, architektka wnętrz i krajobrazu, autorka posiadająca w dorobku ponad trzydzieści wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych.

Moderatorem panelu będzie Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka.

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa biograficzna dotycząca Zygmunta Wujka stworzona w oparciu o materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, a także wystawa portretów wykonanych przez koszalińskich fotografików – Edwarda Grzegorza Funke i Wojciecha Szweja.

Publikacja będzie pierwszą próbą udokumentowania ogromnego dorobku artystycznego Zygmunta Wujka, zmarłego w 2018 r. koszalińskiego rzeźbiarza, medaliera, rysownika, autora ponad 200. pomników na terenie środkowego Pomorza, ale także poza granicami kraju: w Korei, Indiach, Niemczech, USA czy Hiszpanii.

Źródłami inspiracji artysty często stawały się materiały archiwalne i artefakty związane z wydarzeniami oraz postaciami ważnymi dla historii Polski, co wskazuje na wyjątkową wrażliwość Zygmunta Wujka jako dokumentalisty, pragnącego zachować pamięć o dziejach Narodu Polskiego w swoich realizacjach artystycznych.