Przekazanie materiałów przez Teatr Propozycji „Dialog”

24.08.2023 r. przedstawiciele Teatru Propozycji „Dialog” im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie – pani Walentyna Trybocka, prezes stowarzyszenia oraz pan Waldemar Miszczor, wiceprezes – przekazali do Archiwum Państwowego w Koszalinie materiały dokumentujące blisko 65 lat działalności teatru.

Wśród przekazanych materiałów znalazły się m.in. dokumenty powstałe w wyniku działalności statutowej stowarzyszenia, takie jak protokoły z posiedzeń zarządu, uchwały, postanowienia; jak również materiały o zabarwieniu artystycznym: scenariusze, plakaty, afisze, a nawet rękopisy Henryki Rodkiewicz, założycielki teatru „Dialog”.

Po raz pierwszy lokalne stowarzyszenie zdecydowało się przekazać dokumentację do koszalińskiego archiwum jeszcze w trakcie swojej działalności, a nie dopiero po jej zakończeniu.

Przedstawiciele stowarzyszenia zapewniają, że to jeszcze nie koniec współpracy z archiwum i w kolejnych latach będą sukcesywnie przekazywać do naszej placówki kolejne interesujące pozycje.

Dzięki temu cenne materiały będą mogły zostać zewidencjonowane i zabezpieczone, a w przyszłości udostępnione szerszemu gronu odbiorców.