Publikacja Archiwum Akt Nowych pt. „Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Czerwonego Krzyża 1943-1944”

Publikacja „Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Czerwonego Krzyża 1943-1944” opracowana przez Jolantę Adamską, Tadeusza Krawczaka i Mariusza Olczaka to zbiór informacji dotyczących m.in. organizacji wyjazdu delegacji PCK do Katynia, identyfikacji, list ekshumowanych, procedur zawiadamiania rodzin oficerów o śmierci ich bliskich. Dokumenty zebrane w tej publikacji to jedyny uwierzytelniony pieczęciami Biura Informacyjnego PCK, parafami pracowników i członków Zarządu Głównego PCK odpis oryginalnych wykazów sporządzanych podczas ekshumacji w Katyniu. Materiały zostały zabezpieczone i zachowane przez pracowniczkę PCK Janinę Majchrzycką, która przechowywała je w swoim mieszkaniu przez kilkadziesiąt lat. Na krótko przed śmiercią w 1977 r. powiedziała o nich księdzu Stefanowi Wysockiemu, który zabrał je z mieszkania, a w 2011 roku przekazał do Archiwum Akt Nowych.

Aby pobrać publikację opracowaną przez Archiwum Akt Nowych należy kliknąć w link poniżej:

Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 1943–1944