Wystawa pt. „Nieznani bohaterowie sprawy katyńskiej”

Wystawa pt. „Nieznani bohaterowie sprawy katyńskiej”

Prezentowana wystawa została przygotowana w 70. rocznicę ekshumacji ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na wystawie, która składa się z 5 plansz, można obejrzeć m.in. fotografie z przeprowadzonych ekshumacji w lesie katyńskim oraz wybrane dokumenty i przedmioty z ocalałych kopert 31 oficerów Wojska Polskiego. Ekspozycja prezentuje także postacie bohaterów walki o pamięć i prawdę katyńską, takich jak: Kazimierz Skarżyński – sekretarz generalny PCK i  przewodniczący delegacji PCK do Katynia 16 IV 1943 r. Ludwik Rojkiewicz, Jerzy Wodzinowski, Hugo Kassur  – z Komisji Technicznej PCK w Katyniu. Dr Jan Zygmunt Robel, który w Państwowym Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie zorganizował zespół badający dokumentację wydobytą z dołów śmierci.  Henryk Münch, Marian Friedberg, Franciszek Bielak, Jadwiga Majchrzycka i ks. prałat Stefan Wysocki, którzy z narażeniem życia przechowywali w ukryciu dokumenty katyńskie podczas wojny i w latach powojennych. Kwintesencją całej wystawy są ocalone i ukrywane przez byłą pracowniczkę PCK, Jadwigę Majchrzycką listy ekshumacyjne z numerami od 1-112, 01-01770 z parafą Kazimierza Skarżyńskiego, 02501-03900 z parafą Jadwigi Majchrzyckiej, sprawozdania z prac Komisji Technicznej PCK, wzór karty pomocniczej do identyfikowania poległych w Katyniu opracowany w Biurze Informacyjnym PCK czy sprawozdanie Jadwigi Majchrzyckiej z podróży służbowej do Krakowa  w 1944 r. na obrady Komisji Rozpoznawczej PCK do spraw identyfikacji zamordowanych w Katyniu na podstawie znalezionych przy nich dokumentów i przedmiotów. Dokumenty te w 2011 roku zostały przekazane do zasobu Archiwum Akt Nowych. Wystawa kończy się prezentacją wybranych wydawnictw podziemnych o Katyniu.

Wystawa do pobrania w wysokiej rozdzielczości:

Plansza tytułowa

Plansza nr 1

Plansza nr 2

Plansza nr 3

Plansza nr 4