Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie

Szanowni Państwo, informujemy o przetargu na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie”, wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wszystkie informacje dotyczące postępowania, w tym Koncepcja Architektoniczna, dostępne są pod linkiem: http://www.koszalin.ap.gov.pl/wykonanie-dokumentacji-projektowej-projekty-budowlane-i-wykonawcze-dla-potrzeb-realizacji-inwestycji-budowlanej-pn-rozbudowa-i-przebudowa-archiwum-panstwowego-w-koszalinie-wraz-z/

Dzięki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i środkom finansowym przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Państwowe w Koszalinie przystąpiło do prac mających na celu rozbudowę i przebudowę dotychczasowej infrastruktury AP w Koszalinie. W latach 2019-2022 planowana jest realizacja inwestycji, polegającej na wybodowaniu nowego obiektu przy siedzibie AP przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 oraz połączeniu go z dotychczasową siedzibą AP. Nowo powstały budynek zapewni:

  • powierzchnie magazynowe przystosowane do przejmowania dokumentów o trwałej wartosci archiwalnej w wieloletniej perspektywie,
  • warunki klimatyczne odpowiednie dla długotrwałego przechowywania dokumentów; będzie konstrukcją pasywną, czyli oszczędną w utrzymaniu;
  • będzie posiadał czytelnię akt wyposażoną w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów,
  • salę wystawienniczą i konferencyjną, które będą miejscem spotkań i wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych;
  • pracownię konserwacji i digitalizacji zasobu archiwalnego,
  • repozytorium dokumentów elektronicznych.

Szacowana powierzchnia całkowita, o którą powiększy się siedziba AP w Koszalinie to: 2 523,39 m², w tym powierzchnia użytkowa: 2 214 m². Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych przekazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.