Szczecinek jakiego nie znamy

W Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku w listopadzie odbywały się lekcje archiwalne dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie edukacyjnym „Szczecinek jakiego nie znamy”. Uczestnicy przygotowują prezentacje multimedialne na temat zmieniającej się architektury Szczecinka, które zaprezentują 17 listopada 2021 r. w CK Zamek. W celu odnalezienia źródeł historycznych do swoich prac spotykali się z archiwistami i wspólnie przeprowadzali kwerendy tematyczne.

Mury szczecineckiego archiwum odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej z klasy 7 B, którzy wspólnie z archiwistą zapoznali się z materiałami archiwalnym dotyczącymi synagogi należącej do gminy żydowskiej w Szczecinku, dokumentacją fotograficzną Fabryki Maszyn Rolniczych Braci Brandenburg oraz dokumentacją budowlaną budynku mieszczącego się przy ulicy Kościuszki 10. Uczestnicy projektu ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku z klasy 6 B wykonywali z archiwistą kwerendę w zasobie Archiwum dotyczącą wieży świętego Mikołaja, kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kaplicy ewangelicko-augsburskiej, zamku oraz kamienic przy ulicach Koszalińskiej, Wyszyńskiego i Witolda Pileckiego.

Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku z klasy 7 Apodczas wizyty w archiwum razem z archiwistą zapoznawały się z dokumentacją budowlaną budynku poczty przy ulicy Bohaterów Warszawy, kościoła św. Ducha oraz kamienic na Placu Wolności przechowywanych w Aktach miasta Szczecinka oraz zdjęciami zachowanymi w spuściznach po Józefie Sakrajdzie oraz Zdzisławie Naji.

Projekt edukacyjny  „Szczecinek jakiego nie znamy” jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia dla Dzieci i Młodzieży im. K. Makuszyńskiego w Szczecinku. Współorganizatorami cyklicznych wydarzeń edukacyjnych w ramach programu są: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Muzeum Regionalne w Szczecinku.