Warsztaty kaligraficzne

W Szczecinku 10 listopada 2021 r. z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zostały zorganizowane warsztaty kaligraficzne przygotowane przez szczecineckich archiwistów.
Warsztaty odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia dla Dzieci i Młodzieży im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku. Uczestnikami spotkania byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej.

Dzieci po krótkim wprowadzeniu w trudną sztukę starannego pisania za pomocą gęsiego pióra i stalówki napisały listy do Józefa Piłsudskiego. Przed rozpoczęciem pracy odczytały przygotowane przez archiwistów kopie korespondencji kierowanej do Marszałka, na co dzień przechowywanej w zespole Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa w Warszawie z lat 1918-1920 [1923] w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.